google9c4a1f710bb45474.html

בדק בית איתור ומיפוי לפני רכישת דירה חדשה 

דירות רבות נמסרות לידי הקונים כאשר בהן ישנם ליקויים רבים המצריכים תיקונים, החל מליקויי חיפוי וריצוף וחריגות מן המפרט וכלה בבעיות איטום ונזילות.

 

בעיות איטום ונזילות מים אינן גלויות לעין לעיתים ובודאי לא לעינו של הקונה. 

 

כאשר נחשף ליקוי לאחר איכלוס הדירה, ההתנהלות מול הקבלן לביצוע התיקון היא מייגעת ולא תמיד נושאת פרי. דבר זה נכון במיוחד כאשר מדובר בתיקון של ליקוי מהותי אשר עלויותיו לצידו, כגון: נזילות מים ובעיות אינסטלציה וביוב ומכאן הדרך להתנהלות משפטית הינה קצרה בעוד הליקוי בעינו עומד.

 

תשתית אחת מציעה שירותי בדק בית לצורך איתור ליקויי בניה ומיפוי בעיות איטום ונזילות:

 

ברכישת דירה מקבלן

רוב חוזי המכר הנחתמים מול קבלני בניין ברכישת דירות ובתים, מגדירים כי במעמד מסירת המפתח לנכס, יערך מסמך הנקרא "פרטיכל סופי" או "פרוטוקול מסירה", בנוכחות שני הצדדים או מי מטעמם. זהו מסמך המרכז ומפרט את כל הליקויים שנמצאו בדירה במועד מסירתה לקונה. 

 

היות וחלק מן הליקויים אינם ליקויים הנראים לעיין או אינם כאלה המוכרים לקונה, כאן המקום להיעזר במאתר מוסמך של תשתית אחת,  לביצוע ביקורת מבנים באופן יסודי הכולל איתור נזילות תרמי, מים וליקויי איטום. 

 

בהעדר בדק בית מקיף, המבוצע על ידי מומחה, ליקויים רבים עלולים להתגלות בשלב מאוחר יותר ולעיתים רק כעבור מספר שנים של מגורים בנכס. גילוי מאוחר זה, על פי רוב מחריף את היקף הנזק ואף עלול במקרים מסוימים להפחית מערך הנכס. יתרה מכך, בשלב זה האחריות של הקבלן פגה והוא אינו מחויב לתקן את הליקוי. 

 

בצעו בדק בית מקיף במעמד קבלת המפתח !

 

ברכישת דירה מיד שנייה.

בבחינת דירה או בית לרכישה מיד שנייה, מוטב לבצע בדק בית לצורך איתור וזיהוי הליקויים הקיימים בכדי לקבל החלטה מושכלת האם הרכישה הינה כדאית.

 

הליקויים בדירות מיד שנייה עלולים להיווצר מאותן סיבות הגורמות לליקויים בדירה חדשה, אך יתרה מכך, אם הדירה לא תוחזקה כראוי על ידי בעליה הקודמים, יתכן ונוצרו ליקויים חדשים או הוחמר המצב של ליקויים קודמים. לאורך השנים חלים שינויים או שקיעות לא מאוזנות ביסודות של מבנים העלולים לגרום לסדקים שיהוו פתח לחדירת מים למבנה. יש לתת את הדעת גם לתקינות מערכת הביוב על מנת לשלול בעיה של סתימות חוזרות ונשנות עקב היווצרות שיפוע או שקיעה של המערכת.

 

לעיתים ישנם ליקויים ונזקים העולים בממצאים שעלות תיקונם גבוהה עד כדי שתשפיע על החלטת הרכישה.

 

תשתית אחת יפיקו עבורכם מסמך חוות דעת מקצועי ומפורט ובו הליקויים שנמצאו ביחס לתקן הבנייה ולמפרט הדירה או הבית, בצירוף הערכות עלויות התיקון. 

 

חוות הדעת של מומחי תשתית אחת, נחשבות כחוות דעת מומחה ומשמשות כבסיס להליכים משפטיים מול הקבלן, במידה והצדדים מגיעים לערכאות. >> למידע נוסף

 

 

השירותים שלנו

 הדמיה באמצעות מכשור תרמוגרפיה המשמש לאיתור מקור הנזילה ותיקנה במינימום נזק 

  tashtitahat@gmail.com    074-7016520