google9c4a1f710bb45474.html

בעיות רטיבות ואיטום, הן מן הנפוצות בליקויי הבנייה הקיימים בדירות הנרכשות מקבלנים ובדירות מיד שנייה.

שכבת טיח וצבע אינה פותרת את הבעיה אלא רק מכסה אותה ומאפשרת למצב להחריף. 

רוכשי דירות רבים, נתקלים לאחר האכלוס בבעיות של נזילות מים, רטיבות עובש ועיבוי הזקוקות לטיפול והתייחסות מיידית.

 

חוות דעת מקצועית

מיטב המומחים של תשתית אחת ובראשם סוקר מוסמך בתרמוגרפיה לאיתור נזקי מים, יבצעו בדק מקיף בנכס, ימפו ויאתרו את הליקויים ומקורם בדיוק מרבי, באמצעות טכנולוגיות בדיקה חדישות הכוללות בין היתר: צילומי מצלמה תרמית המזהה הצטברות נוזלים, בדיקות אקוסטיות לאיתור נזילות בעומק ובדיקות שעוני לחץ. 

 

ממצאי הבדיקה ירוכזו בדו"ח חוות דעת מפורט ומדויק, הכולל הנחיות לתיקון ליקויי נזילות ואיטום ועלויות משוערות של הביצוע.

 

לאילו מקרים מיועדת חוות הדעת של תשתית אחת?

* רוכשי דירות חדשות – במעמד קבלת המפתח וריכוז הליקויים מול הקבלן. 

  הדו"ח יועבר על ידי הרוכש לקבלן, תוך דרישה לביצוע תיקון ליקויי איטום בפרק זמן סביר ולפי הפירוט. חוות הדעת הינה קבילה בבית המשפט למקרה בו לא מושגת הסכמה בין הצדדים או שבו הרוכש מבקש פיצוי כספי.

 

* רוכשי דירות יד שנייה – המבקשים לבחון את הנכס בטרם יקבלו החלטת רכישה או לחליפין לאחר ביצוע          הרכישה לצורך פתיחה בהליכים מול המוכר המתנער מן הליקויים שנמצאו.

 

* ועדי בתים - המבקשים אומדן ליקויים ברכוש המשותף, כגון: בריכות ביוב שאינן תקניות או שהתקנתן            בוצעה באופן לקוי ופגמים בצנרת משותפת.

 

* סכסוכי שכנים - עקב נזקי נזילות ורטיבות. למידע נוסף

 

* בעלי פוליסות ביטוח דירה - הזקוקים לחוות דעת לצורך התנהלות מול המבטח, אשר אינו מצליח לאתר את        הבעיה או טוען שתוקנה. למידע נוסף

 

חוות הדעת המקצועית של תשתית אחת לא מסתיימת בכתיבת הדו"ח. אנו נעמוד לרשותכם לשאלות והתייעצויות לאורך התהליך וכן נוכל להציע שירות בדיקה חוזרת לאחר תיקון ליקויי איטום והכנת דו"ח מעודכן הכולל מיפוי ליקויים שלא תוקנו כראוי.

 

במקרה של חוסר היענות לפניות של תיקון ליקויי נזילות ואיטום או אי הסכמה בין הצדדים המעורבים לתיקון הנזק כנדרש, צוות תשתית אחת יעמדו לרשותכם במתן עדות מומחה בבית המשפט. 

 

*נשמח להמליץ על משרדי עו"ד מובילים וותיקים עימם אנו עובדים בשיתופי פעולה בתחומי הנזיקין וליקויי הבנייה.

 

 

חוות דעת מקצועית לתיקון ליקויי נזילות ואיטום

השירותים שלנו

  tashtitahat@gmail.com    074-7016520